Formål og arbejde

I Ballerup Kommune har Danmarks Naturfredningsforening omkring 1500 medlemmer. Foreningens arbejde og interesser varetages af DN Ballerup, som er en lokal "bestyrelse", der vælges af de lokale medlemmer på årsmødet om efteråret.

Afdelingens arbejde

DN Ballerup er i øjeblikket repræsenteret af medlemmer med omfattende og nuanceret viden om lokale forhold inden for natur og miljø. Vores arbejde spænder over forskellige områder:

  • Vi indgår i konstruktive dialoger med lokalpolitikere, myndigheder og erhvervsliv angående sager vedrørende natur og miljø. Konkret engagerer vi os i  lokalplaner, regionplaner, miljøgodkendelser og projekter inden for natur og miljø, hvor vi bl.a. indsender høringssvar. I sidste instans har vi også mulighed for at anke en række afgørelser som forringer natur og miljø.

  • Vi igangsætter og fuldfører initiativer samt kampagner, hvor vi proaktivt fastlægger målsætningerne. Dette kan inkludere pleje af små naturområder, assistance til lokale borgere i forbindelse med naturprojekter, genoprettelse af ældre stisystemer i landskabet eller implementering af initiativer til gavn for den lokale natur.

  • Vi arrangerer begivenheder i den lokale natur, der giver indblik i områdets flora og fauna. Disse begivenheder tjener også som en hyggelig lejlighed til uformelt socialt samvær. Samtidig håber vi, at de bidrager til en øget forståelse for vores vigtige arbejde.

    Hvis du ønsker yderligere information om vores arbejde eller har gode forslag til emner, som vi bør tage fat på, er du velkommen til at kontakte os. Du kan finde nærmere oplysninger under menupunktet "Kontakt". Tilmeld dig vores nyhedsbrev her på hjemmesiden eller følg os på vores Facebook-profil for løbende opdateringer om aktuelle sager, kommende arrangementer og meget mere.