Blandt meget andet arrangerer vi ture ud i Ballerups natur. Her er vi på efterårstur i den fredede Råmosen. Foto: Thomas Johansen

Formål og arbejde

I Ballerup Kommune har Danmarks Naturfredningsforening omkring 1800 medlemmer. Foreningens arbejde og interesser varetages af DN Ballerup, som er en lokal "bestyrelse", der vælges af de lokale medlemmer på årsmødet om efteråret.

Afdelingens arbejde

DN Ballerup består i øjeblikket af otte medlemmer med et godt og velfunderet kendskab til de lokale forhold vedrørende natur og miljø. Vores arbejde foregår på mange forskellige måder:

  • Vi fører en konstruktivt dialog med lokalpolitikere, myndigheder og erhvervsliv om sager vedrørende natur og miljø. Mere konkret er vi engageret i arbejdet med lokalplaner, regionplaner, miljøgodkendelser og projekter for naturgenopretning.
  • Vi laver projekter og kampagner, hvor vi selv sætter dagsordenen. Det kan f.eks. handle om at pleje et lille naturområde, genoprette gamle stier i landskabet eller sætte fuglekasser op.
  • Vi laver arrangementer i den lokale natur, som giver både flotte oplevelserne og et godt kendskab til vores lokalområde. Arrangementerne er også en god anledning til hyggeligt og uhøjtideligt socialt samvær. Samtidig håber vi på, at de giver en øget forståelsen for vores vigtige arbejde.
  • Hvis du vil vide mere om vores arbejde, eller har du gode forslag til emner, som vi bør tage fat på, er du meget velkommen til at kontakte os. Se hvordan under menupunktet "Kontakt". Du kan også tilmelde dig nyhedsbrevet her på hjemmeside og løbende få tilsendt information om aktuelle sager, kommende arrangementer m.m.