Formand:
Bjarne Skov
Linde Allé 25
2750 Ballerup
mail: frimann.skov@gmail.com

Næstformand:
Jesper From

Sekretær:
Jacob Ingerslev
Knastebakken 69
2750 Ballerup
Tlf: 44653630

Øvrige medlemmer:
Birte Kramhøft
Anette Petersen
Tora Finderup Nielsen

Suppleant:
Camilla Kleis